Tin tức cổ đông
Thông báo danh sách các cổ đông có địa chỉ liên hệ chưa chính xác.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Ngày 23/03/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) đã  tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty, tuy nhiên theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/02/2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp thì có một số cổ đông có địa chỉ liên hệ chưa chính xác (hoặc không có) theo danh sách đính kèm thông báo này, do đó thư mời và giấy đăng ký tham dự/ủy quyền không gửi được đến các cổ đông nêu trên. Vì vậy để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các cổ đông, HĐQT Công ty xin thông báo để các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên thực hiện việc điều chỉnh thông tin, cụ thể như sau:

- Đối với Cổ đông đã lưu ký trực tiếp liên hệ với Công ty chứng khoán nơi cổ đông đã tiến hành lưu ký chứng khoán của mình để điều chỉnh thông tin.

- Đối với các cổ đông chưa lưu ký có thể trực tiếp tiến hành lưu ký chứng khoán tại các Công ty chứng khoán để điều chỉnh thông tin hoặc liên hệ với Chị Nguyễn Thu Hương nhân viên quản lý cổ đông Công ty PVSB (SĐT: 0987806908, Fax: 064.6253374, Email: huongnx@pvsb.com.vn) để được hướng dẫn.

Trân trọng thông báo./. 

 (File danh sách đính kèm)

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 35
Tổng truy cập: 4196581
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved