SHAREHOLDERS NEWS
Công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 của Công ty

Trân trọng Thông báo!

 

Đính kèm:  

1. Công văn số 68.SMBĐ-CBTT 

2. Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020

 

Web links
Weather
City:


Statistic
Online: 56
Visitors: 4280695
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved