Lịch sử hình thành và phát triển

Theo ý kiến kết luận tại Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 13/01/2004 về quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 5, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã hết sức quan tâm đến việc “Nghiên cứu xây dựng một khu căn cứ dịch vụ dầu khí hoàn chỉnh, hiện đại nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác thăm dò, khai thác dầu khí tại vùng biển phía Nam” và “lấy quan điểm phát triển cảng hướng ra biển làm mục đích chủ đạo để xây dựng các cảng biển lớn, cảng cửa ngõ, cảng nước sâu hiện đại làm động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời đáp ứng khả năng cạnh tranh các cảng biển khu vực trong quá trình hội nhập quốc tế”.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hai Tổng Công ty có liên quan là Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí việt Nam) và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, cùng với sự ủng hộ của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xác định khu vực Sao Mai - Bến Đình là vị trí thích hợp duy nhất để xây dựng một Tổ hợp Cảng - Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí đáp ứng được nhu cầu trên.

Các bên đã thống nhất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt nguyên tắc tại Văn bản số 5228/VPCP-CN ngày 19/09/2006 để thành lập một Công ty cổ phần. Trên cơ sở đó, tháng 04/2007, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình được thành lập theo Nghị quyết số 1847/NQ-DKVN ngày 06/04/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

CÁC MỐC SỰ KIỆN:

 • Ngày 19/09/2006: Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) đầu tư phát triển Tổ hợp Cảng – Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí tại khu vực Sao Mai - Bến Đình thuộc Thành phố Vũng Tàu. 
 • Ngày 06/04/2007: Công ty PVSB được thành lập theo Nghị quyết số 1847/NQ-DKVN của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 • Ngày 24/04/2007: Đại hội đồng Cổ đông thứ I đã thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và thông qua Phương án đầu tư xây dựng Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.
 • Ngày 07/05/2007: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Ngày 28/06/2007: Sở xây dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Văn bản chấp thuận thỏa thuận địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.
 • Ngày 06/12/2007: Ký hợp đồng cho PV Shipyard thuê 40ha đất để xây dựng Căn cứ chế tạo (đóng mới) giàn khoan dầu khí tự nâng 90m nước (thuộc Chương trình cơ khí trọng điểm quốc gia).
 • Ngày 24/03/2008: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định thu hồi đất để bàn giao cho PVSB.
 • Ngày 25/12/2009: Niêm yết thành công cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán PSB. 
   
 • Ngày 26/04/2010: Ký Hợp đồng liên doanh để thành lập Công ty Cổ phần Cảng container Quốc tế Vũng Tàu với Công ty Cổ phần Phát triển Cảng Bến Đình – Sao Mai [viết tắt là BSPD thuộc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines)] và CMHI Terminals (Vietnam) Ltd. [viết tắt là CMHK thuộc Tập đoàn Trung Hoa Chiêu Thương Cục (CMG)] với tỷ lệ tham gia PVSB 25%, BSPD 26%, CMHI 49%.
 • Ngày 11/05/2010: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Văn bản số 3996/DKVN-ĐTPT gửi Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa thông báo việc giao cho Công ty PVSB là chủ đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong.
 • Ngày 06/05/2011: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 37221000105 cho Công ty PVSB là chủ đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong.
   
 • Ngày 31/12/2011: Hợp đồng liên doanh hết thời hạn hiệu lực, Công ty PVSB đã thông báo quyết định chấm dứt Hợp đồng liên doanh ký ngày 26/04/2010 với Công ty BSPD và CMHI và đã được các bên trong liên doanh chấp thuận chấm dứt theo đúng quy định.
   
 • Ngày 16/07/2012: Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ trương Công ty PVSB được tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.
   
 • Ngày 27/09/2012: UBND tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 49121000147 cho Công ty PVSB là chủ đầu tư để thực hiện đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.
   
 • 28/03/2013: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã thống nhất thông qua việc chấm dứt đầu tư Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong tỉnh Khánh Hòa để Công ty có đủ nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.
Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 72
Tổng truy cập: 7741159
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved