tin tức cổ đông
Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư.

Nội dung như Nghị quyết đính kèm

File đính kèm: 63.NQ-HDQT vv Lay y kien DHDCD bang van ban vv chap thuan chu truong dieu chinh du an can cu hang hai SMBD.pdf

Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 93
Tổng truy cập: 4761153
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved