Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB ) xin trân trọng thông báo toàn thể Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với các thông tin cụ thể như sau :

1. Số lượng thành viên bầu :

- Hội đồng Quản trị : 05 người

- Ban Kiểm soát : 03 người

 2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

2.1. Điều kiện : Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 và Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30 % số cổ phần phổ thông được đề cử 01 ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50 % số cổ phần phổ thông được đề cử 02 ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65 % số cổ phần phổ thông được đề cử 03 ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử đủ số ứng viên

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT : áp dụng theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên : áp dụng theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp.

  1. Hồ sơ đề cử, ứng cử :

- Phiếu đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo mẫu đính kèm

- Sơ yếu lý lịch ; Trình độ chuyên môn , quá trình công tác ; Các chức danh quản lý khác tự khai ( có xác nhận của cấp có thẩm quyền )

- Căn cứ công dân / hộ chiếu, bằng cấp, chứng chỉ liên quan ( bản sao )

 Để phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội, hồ sơ đề cử, ứng cử viên thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát phải gửi về Công ty trước 8h30’ ngày 12/04/2022.

 

         Trân trọng thông báo !

 

Đính kèm:

Công văn số 167.TB-HĐQT vv Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.pdf

Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 86
Tổng truy cập: 4761046
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved