PVN'S NEWS
Thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Sao Mai – Bến Đình

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý cổ đông của Công ty về việc thay đổi nhân sự của công ty.

Trân trọng Thông báo!


Đính kèm:

Công văn 882.SMBD-CBTT vv Thông báo thay dổi nhân sự

 

Services
Project
Web links
Weather
City:


Statistic
Online: 118
Visitors: 7142617
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved