Tin tức cổ đông
Thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB ) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội ( trước thay đổi ) :   ngày 31/05/2024

-  Thời gian tổ chức Đại hội ( sau thay đổi ) :      ngày 27/06/2024

2. - Địa điểm : Hội trường Khách sạn Dầu Khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu , Phường 1, Tp. Vũng Tàu , tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

HĐQT Công ty PVSV xin gửi kèm Quyết định số 50/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2024 đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Công ty tại địa chỉ : www.pvsb.com.vn theo đúng quy định

 

         Trân trọng thông báo !

Đính kèm:

Quyết định số 50/QĐ-HĐQT vv Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 67
Tổng truy cập: 7741159
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved