Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Sao Mai – Bến Đình

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Trân trọng Thông báo!


 

Đính kèm

CV 400 /SMBĐ-CBTT vv Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 142
Tổng truy cập: 7741159
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved