Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty PVSB

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty PVSB

Trân trọng Thông báo!

 

Đính kèm:

634/TTr-HĐQT vv TTr thông qua điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ dầu khí 35ha

 636/TT-HĐQT vv TTr chấp thuận hợp đồng giữa Công ty CP ĐT DK Sao Mai – Bến Đình và Bên có liên quan

 639/TTr-HĐQT vv TTr thông qua chủ trương Kế hoạch tài chính để thực hiện dự án CCDVHH DK Sao Mai – Bến Đình

 

Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 144
Tổng truy cập: 7741159
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved