Hồ sơ kinh nghiệm

STT

TÊN HỢP ĐỒNG/ DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ

PHẠM VI CÔNG VIỆC

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông công nghệ cao

Sopewaco

Thiết kế cung cấp vật tư, thiết bị và thi công các hạng mục ngoài( hàng rào, bãi vật liệu, cổng, nhà bảo vệ, bể xử lý, PCCC, thông tin liên lạc, đường giao thông mới)

7.069.263.791 VNĐ

Từ 11/1/2010  đến 23/2/2011

2

Xây dựng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước

PV Shipyard

Thực hiện các khối Block 04, Block 15, Block 16 của Dự án Xây dựng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước

12.245.861.925 VNĐ

Từ 05/03/2010 đến 25/10/2011

3

Xây dựng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước

PV Shipyard

Thực hiện kết cấu thép khối nhà ở cho 100 người

13.145.412.000

Từ 25/10/2010 đến 20/11/2011

4

Biển Đông

Vietsovpetro

Cung cấp cẩu Liebeherr Lattice Boom Crawler Crane 1350 tấn, loại LR 11350.

240.414.875.595 VNĐ

Từ 31/12/2010 đến 20/06/2011

5

Xây dựng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước

PV Shipyard

Thi công lắp đặt các hạng mục trang trí nội thất cho dựng mới xây dựng nước tự nâng dự án đào khoan 90 m

6.180.000.000 VNĐ

Từ  22/02/2011 đến  25/11/2011

6

Biển Đông

PTSC MC

Thi công dịch vụ chế tạo Stair Tower cho Living Quarter PQP

Tương đương: 4.126.521.000 VNĐ.

Từ 16/05/2011 đến  12/9/2011

7

Biển Đông 1

PTSC MC

Chế tạo kết cấu SSIV và NCS2 Tie in Skid,

Tương đương :3.863.811.000

Từ  14/12/2011  đến 3/2/2012

8

Biển Đông 1

PTSC MC

Dịch vụ chế tạo 320 tấn kết cấu Buckle trigger

392,128 USD

Từ ngày 20/03/2012 đến 20/05/2012

9

Hải sư Trắng Đen

PTSC MC

Dịch vụ chế tạo 210 tấn kết cấu Buckle trigger

6,793,185,000 VNĐ

Từ ngày 27/04/2012 đến 27/07/2012

10

Tam Đảo 01

Vietsovpetro

Cung cấp nhân công và vật tư phục vụ sửa chữa giàn Tam Đảo

19.167.350.134 VNĐ

Từ 12/11/2012  đến 3/4/2013

11

Subsea 7

Chevron Australia

Dịch vụ chế tạo kết cấu Seafastening và Spool & Spreader transportation stands

12.969.703.000 VNĐ

Từ 31/8/2013 đến 21/12/2013

12

Dự án HRD

PTSC MC

Dịch vụ chế tạo tổ hợp sàn upper deck cho dự án HRD

11.679.918.250 VNĐ

Từ 14/8/2013 đến 14/02/2014

13

Dự án BK16

Vietsovpetro

Cung cấp van, ống, ống nối cho dự án BK16

 91,073.94 USD ( Chưa bao gồm VAT )

Từ 06/11/2013 đến ngày 06/04/2014

14

 Sửa chữa giàn West Telesto

PV Shipyard

Thi công và cung cấp nội thất cho việc sửa chữa giàn West Telesto.

823.285.485 VND

Từ 19/11/2013 đến ngày 05/12/2013

15

Dự án Sư Tử Vàng Tây Nam

Cửu Long JOC – PTSC MC

Mua dịch vụ chế tạo SVSW Pile and Conductor piles

16,169,127,975 VND

Từ 27/01/2014 đến tháng 6/2014

16

Hải Sư Trắng – Hải Sư Đen

Thăng Long JOC – PTSC MC

Chế tạo Clamps cho sửa chữa giàn HST

2.217.600.000 VND

Từ 12/02/2014 đến tháng 4/2014

17

 Đóng tàu 105

Dung Quất Shipyard

Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất trên tàu 105K

1.965.386.060 VND

Từ 17/04/2014 đến 17/07/2014

18

 BK17 – BK18

  Vietsovpetro

Cung cấp vật tư cho BK17-BK8 ( valves)

74.970,00 USD

Từ 15/5/2014 đến 15/10/2014

19

 Thiên ưng

 Vietsovpetro

Mua bán hệ thống bơm cứu hỏa cho giàn Thiên Ưng

2,389,939.00 USD

Từ 02/06/2014 đến ngày 20/08/2015

20

 Thiên Ưng Platform

   Vietsovpetro

Cung cấp van cho giàn Thiên Ưng. Lô 04.3

40,394.40 USD

Từ 22/9/2014 đến 22/02/2015

21

 Dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

 PTSC - MC

Chế tạo Pipe Spools

40,178,760,000

Từ ngày 04/09/2014 đến tháng 12 /2015)

22

 Tam Đảo 05

 PV Shiyard

Thi công các khối kết cấu thuộc dự án đóng mới giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05

20,193,889,000 VNĐ

Từ ngày 27/08/2014 đến 08/08/2015

23

 Sửa chữa giàn Đại Hùng

 DQS

Cung cấp vật tư nội thất phục vụ sữa chữa giàn Đại Hùng 01

4,826,983,121 VNĐ

Từ ngày 25/09/2014 – 12/11/2014

24

 BK4

 Vietsovpetro

Cung cấp dịch vụ chế tạo phần kết cấu và mua sắm, lắp đặt trên bờ các thiết bị nội thất, HVAC cho phòng UPS và Battery BK4

3,312,856,755 VNĐ

Từ ngày 15/10/2014 – 20/12/2014

25

 Thiên Ưng

  Vietsovpetro

Cung cấp Bơm ngầm

526,688 USD

Từ ngày 06/11/2014 – 06/06/2015

26

 Thỏ Trắng

    Vietsovpetro

Cung cấp bơm dầu thải cho BKT cho lô 09.1

158,279 USD

Từ ngày 05/12/2014 đến ngày 02/05/2015

27

 Thiên Ưng

         Vietsovpetro

Cung cấp bơm khác tiêu chuẩn API cho lô 04.3

24,970 USD

Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 22/06/2015

28

Thỏ Trắng

     Vietsovpetro

Cung cấp Air Compressor Skid cho BKT năm 2014

66,188 USD

Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 10/05/2015

29

  Thỏ Trắng

     Vietsovpetro

Cung cấp Ống cong cho các ống kết nối vào giàn ThTC-2

37,956 USD

Từ ngày 06/03/2015 đến ngày 06/07/2015

30

 Tam Đảo 05

    PV Shipyard

Thi công các khối kết cấu thuộc dự án đóng mới giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05

11,473,000,000 VNĐ

Từ ngày 23/04/2015 đến tháng 4/2016

31

Subsea 7

    POS

Chế tạo Pipe Spool – Subsea 7

15,270,000,000 Chưa VAT

Từ ngày 01/06/2015 đến tháng 9/2015

32

Dự án Sà lan nhà ở

DQS

Cung cấp hệ thống HVAC

11,547,607,500 VND

Từ ngày 23/06/2015 đến 5/11/2015

33

Dự án Sà lan nhà ở

DQS

Gia công chế tạo Block tàu AHTS

4,892,934,200 VND

Từ 23/06/2015 đến09/2015

34

Cung cấp vật tư Instrument Bulk 

VSP 

Cung cấp vật tư

975,946.00 USD

Từ ngày 07/09/2015 đến 07/01/2016

35

Cung cấp cáp cho dự án STT-E house

VSP

Cung cấp vật tư

1.268.134.444 VND

Từ ngày 02/11/2015 (90 ngày)

36

Cung cấp vật tư điện

VSP

Cung cấp vật tư

3.465.819.533 VND

Từ ngày 06/11/2015 (90 ngày)

37

Cung cấp dịch vụ tư vấn lắp đặt và thiết kế kiến trúc và nội thất nhà E-house

VSP

Cung cấp vật tư và lắp đặt

3.877.982.957 VND

8 tháng

38

Cung cấp vật tư tự động hóa và thông tin liên lạc cho giàn RC9RC5-Lô 09.1

VSP

Cung cấp vật tư

154,768.99 USD

 Từ ngày 08/01/2016 (90 ngày)

39

Mua bán Instrument Bulk Material cho lô 04.3

VSP

Cung cấp vật tư

8.167,50 USD

Từ ngày 05/04/2016  (8 Tuần)

40

Cung cấp phụ tùng đường ốn công nghệ cho công việc sửa chữa giàn CCP&MKC-lô 09-1

VSP Gas

Cung cấp vật tư

455.288.938  VND (Chưa bao gồm thuế phí)

Từ ngày 13/7/2016 (09 Tuần)

41

Cung cấp vật tư và chế tạo container/tank

VSP-Hai Luu Company

Cung cấp vật tư, chế tạo

3.278.000.000 VND

Từ ngày 25/8/2016 (90 ngày)

42

Cung cấp vật tư điện cho giàn Tam Đảo 05

VSP

Cung cấp vật tư

399.031.578 VND

Từ ngày 25/8/2016

43

Cung cấp vật tư thép

VSP

Cung cấp vật tư

59.489.546 VND

Từ ngày 07/9/2016 (02 tháng)

44

Thi công, chế tạo các tổng đoạn thân tàu;

Triyards

Thi công chế tạo

34.000.000.000 VND

Từ 2016 đến 2/2017

45

Cung cấp vật tư bảo dưỡng, sửa chữa các van cho toàn nhà máy

Lọc hóa dầu Bình Sơn

Cung cấp vật tư

788.864.988 VND

Từ ngày  21/10/2016 (5 tháng)

46

Cung cấp hóa chất TEG cho cụm tách nước

PV-Gas

Cung cấp vật tư

498.000.00 VND

2 tháng

47

Cung cấp vật tư thép

PTSC M&C

Cung cấp vật tư

709.486.140 VND

2 tuần

48

Cung cấp vật tư, phụ tùng cho hệ thống tự động hóa giàn CCP

VSP

Cung cấp vật tư

421.368.963 VND

8 tuần

STT TÊN HỢP ĐỒNG/ DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ PHẠM VI CÔNG VIỆC GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG THỜI GIAN THỰC HIỆN
1 Xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông công nghệ cao Sopewaco Thiết kế cung cấp vật tư, thiết bị và thi công các hạng mục ngoài( hàng rào, bãi vật liệu, cổng, nhà bảo vệ, bể xử lý, PCCC, thông tin liên lạc, đường giao thông mới) 7.069.263.791 VNĐ Từ 11/1/2010  đến 23/2/2011
2 Xây dựng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước PV Shipyard Thực hiện các khối Block 04, Block 15, Block 16 của Dự án Xây dựng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước 12.245.861.925 VNĐ Từ 05/03/2010 đến 25/10/2011
3 Xây dựng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước PV Shipyard Thực hiện kết cấu thép khối nhà ở cho 100 người 13.145.412.000 Từ 25/10/2010 đến 20/11/2011
4 Biển Đông Vietsovpetro Cung cấp cẩu Liebeherr Lattice Boom Crawler Crane 1350 tấn, loại LR 11350. 240.414.875.595 VNĐ Từ 31/12/2010 đến 20/06/2011
5 Xây dựng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước PV Shipyard Thi công lắp đặt các hạng mục trang trí nội thất cho dựng mới xây dựng nước tự nâng dự án đào khoan 90 m 6.180.000.000 VNĐ Từ  22/02/2011 đến  25/11/2011
6 Biển Đông PTSC MC Thi công dịch vụ chế tạo Stair Tower cho Living Quarter PQP Tương đương: 4.126.521.000 VNĐ. Từ 16/05/2011 đến  12/9/2011
7 Biển Đông 1 PTSC MC Chế tạo kết cấu SSIV và NCS2 Tie in Skid, Tương đương :3.863.811.000 Từ  14/12/2011  đến 3/2/2012
8 Biển Đông 1 PTSC MC Dịch vụ chế tạo 320 tấn kết cấu Buckle trigger 392,128 USD Từ ngày 20/03/2012 đến 20/05/2012
9 Hải sư Trắng Đen PTSC MC Dịch vụ chế tạo 210 tấn kết cấu Buckle trigger 6,793,185,000 VNĐ Từ ngày 27/04/2012 đến 27/07/2012
10 Tam Đảo 01 Vietsovpetro Cung cấp nhân công và vật tư phục vụ sửa chữa giàn Tam Đảo 19.167.350.134 VNĐ Từ 12/11/2012  đến 3/4/2013
11 Subsea 7 Chevron Australia Dịch vụ chế tạo kết cấu Seafastening và Spool & Spreader transportation stands 12.969.703.000 VNĐ Từ 31/8/2013 đến 21/12/2013
12 Dự án HRD PTSC MC Dịch vụ chế tạo tổ hợp sàn upper deck cho dự án HRD 11.679.918.250 VNĐ Từ 14/8/2013 đến 14/02/2014
13 Dự án BK16 Vietsovpetro Cung cấp van, ống, ống nối cho dự án BK16  91,073.94 USD ( Chưa bao gồm VAT ) Từ 06/11/2013 đến ngày 06/04/2014
14  Sửa chữa giàn West Telesto PV Shipyard Thi công và cung cấp nội thất cho việc sửa chữa giàn West Telesto. 823.285.485 VND Từ 19/11/2013 đến ngày 05/12/2013
15 Dự án Sư Tử Vàng Tây Nam Cửu Long JOC – PTSC MC Mua dịch vụ chế tạo SVSW Pile and Conductor piles 16,169,127,975 VND Từ 27/01/2014 đến tháng 6/2014
16 Hải Sư Trắng – Hải Sư Đen Thăng Long JOC – PTSC MC Chế tạo Clamps cho sửa chữa giàn HST 2.217.600.000 VND Từ 12/02/2014 đến tháng 4/2014
17  Đóng tàu 105 Dung Quất Shipyard Thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất trên tàu 105K 1.965.386.060 VND Từ 17/04/2014 đến 17/07/2014
18  BK17 – BK18   Vietsovpetro Cung cấp vật tư cho BK17-BK8 ( valves) 74.970,00 USD Từ 15/5/2014 đến 15/10/2014
19  Thiên ưng  Vietsovpetro Mua bán hệ thống bơm cứu hỏa cho giàn Thiên Ưng 2,389,939.00 USD Từ 02/06/2014 đến ngày 20/08/2015
20  Thiên Ưng Platform    Vietsovpetro Cung cấp van cho giàn Thiên Ưng. Lô 04.3 40,394.40 USD Từ 22/9/2014 đến 22/02/2015
21  Dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn  PTSC - MC Chế tạo Pipe Spools 40,178,760,000 Từ ngày 04/09/2014 đến tháng 12 /2015)
22  Tam Đảo 05  PV Shiyard Thi công các khối kết cấu thuộc dự án đóng mới giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 20,193,889,000 VNĐ Từ ngày 27/08/2014 đến 08/08/2015
23  Sửa chữa giàn Đại Hùng  DQS Cung cấp vật tư nội thất phục vụ sữa chữa giàn Đại Hùng 01 4,826,983,121 VNĐ Từ ngày 25/09/2014 – 12/11/2014
24  BK4  Vietsovpetro Cung cấp dịch vụ chế tạo phần kết cấu và mua sắm, lắp đặt trên bờ các thiết bị nội thất, HVAC cho phòng UPS và Battery BK4 3,312,856,755 VNĐ Từ ngày 15/10/2014 – 20/12/2014
25  Thiên Ưng   Vietsovpetro Cung cấp Bơm ngầm 526,688 USD Từ ngày 06/11/2014 – 06/06/2015
26  Thỏ Trắng     Vietsovpetro Cung cấp bơm dầu thải cho BKT cho lô 09.1 158,279 USD Từ ngày 05/12/2014 đến ngày 02/05/2015
27  Thiên Ưng          Vietsovpetro Cung cấp bơm khác tiêu chuẩn API cho lô 04.3 24,970 USD Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 22/06/2015
28 Thỏ Trắng      Vietsovpetro Cung cấp Air Compressor Skid cho BKT năm 2014 66,188 USD Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 10/05/2015
29   Thỏ Trắng      Vietsovpetro Cung cấp Ống cong cho các ống kết nối vào giàn ThTC-2 37,956 USD Từ ngày 06/03/2015 đến ngày 06/07/2015
30  Tam Đảo 05     PV Shipyard Thi công các khối kết cấu thuộc dự án đóng mới giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 11,473,000,000 VNĐ Từ ngày 23/04/2015 đến tháng 4/2016
31 Subsea 7     POS Chế tạo Pipe Spool – Subsea 7 15,270,000,000 Chưa VAT Từ ngày 01/06/2015 đến tháng 9/2015
32 Dự án Sà lan nhà ở DQS Cung cấp hệ thống HVAC 11,547,607,500 VND Từ ngày 23/06/2015 đến 5/11/2015
33 Dự án Sà lan nhà ở DQS Gia công chế tạo Block tàu AHTS 4,892,934,200 VND Từ 23/06/2015 đến09/2015
34 Cung cấp vật tư Instrument Bulk VSP Cung cấp vật tư 975,946.00 USD Từ ngày 07/09/2015 đến 07/01/2016
35 Cung cấp cáp cho dự án STT-E house VSP Cung cấp vật tư 1.268.134.444 VND Từ ngày 02/11/2015 (90 ngày)
36 Cung cấp vật tư điện VSP Cung cấp vật tư 3.465.819.533 VND Từ ngày 06/11/2015 (90 ngày)
37 Cung cấp dịch vụ tư vấn lắp đặt và thiết kế kiến trúc và nội thất nhà E-house VSP Cung cấp vật tư và lắp đặt 3.877.982.957 VND 8 tháng
38 Cung cấp vật tư tự động hóa và thông tin liên lạc cho giàn RC9RC5-Lô 09.1 VSP Cung cấp vật tư 154,768.99 USD  Từ ngày 08/01/2016 (90 ngày)
39 Mua bán Instrument Bulk Material cho lô 04.3 VSP Cung cấp vật tư 8.167,50 USD Từ ngày 05/04/2016  (8 Tuần)
40 Cung cấp phụ tùng đường ốn công nghệ cho công việc sửa chữa giàn CCP&MKC-lô 09-1 VSP Gas Cung cấp vật tư 455.288.938  VND (Chưa bao gồm thuế phí) Từ ngày 13/7/2016 (09 Tuần)
41 Cung cấp vật tư và chế tạo container/tank VSP-Hai Luu Company Cung cấp vật tư, chế tạo 3.278.000.000 VND Từ ngày 25/8/2016 (90 ngày)
42 Cung cấp vật tư điện cho giàn Tam Đảo 05 VSP Cung cấp vật tư 399.031.578 VND Từ ngày 25/8/2016 
43 Cung cấp vật tư thép VSP Cung cấp vật tư 59.489.546 VND Từ ngày 07/9/2016 (02 tháng)
44 Thi công, chế tạo các tổng đoạn thân tàu;  Triyards Thi công chế tạo 34.000.000.000 VND Từ 2016 đến 2/2017
45 Cung cấp vật tư bảo dưỡng, sửa chữa các van cho toàn nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn Cung cấp vật tư 788.864.988 VND Từ ngày  21/10/2016 (5 tháng)
46 Cung cấp hóa chất TEG cho cụm tách nước PV-Gas Cung cấp vật tư 498.000.00 VND 2 tháng
47 Cung cấp vật tư thép PTSC M&C Cung cấp vật tư 709.486.140 VND 2 tuần
48 Cung cấp vật tư, phụ tùng cho hệ thống tự động hóa giàn CCP VSP Cung cấp vật tư 421.368.963 VND 8 tuần
Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 146
Tổng truy cập: 7741159
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved