Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội cổ đông thường niên cụ thể như sau:

-    Mã chứng khoán: PSB

-    Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2015

-    Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

-    Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

-    Thời gian thực hiện: 03/2015

-   Địa điểm thực hiện: Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trân trọng!

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 37
Tổng truy cập: 4196586
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved