tin tức cổ đông
Ngày cập nhật: 16 - 08 - 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2018 như file đính kèm.
Ngày cập nhật: 16 - 08 - 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố Giải trình báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2018 theo file đính kèm:
Ngày cập nhật: 16 - 08 - 2018
Công ty PVSB trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2018 như file đính kèm:
Ngày cập nhật: 16 - 08 - 2018
Công ty PVSB trân trọng công bố Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng 2018 như file đính kèm:
Ngày cập nhật: 16 - 08 - 2018
Ngày 24/07/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đã tổ chức họp định kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty trong Quý 2, 6 tháng đầu năm 2018.
Ngày cập nhật: 23 - 03 - 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo tài chính đã đươc kiểm toán Năm 2017.
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 42
Tổng truy cập: 4070147
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved