tin cổ đông
Last update: 06 - 08 - 2020
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2020
Last update: 23 - 07 - 2020
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 6 tháng đầu năm 2020
Last update: 11 - 06 - 2020
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Giải trình Báo cáo tài chính quý I năm 2020.
Last update: 09 - 06 - 2020
Sáng ngày 05/06/2020, tại Hội trường PVShipyard 65A2 đường 30/4, Tp.Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (SMBĐ) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình vinh dự đón tiếp ông Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí Việt Nam. Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các Ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT, Ông Phùng Như Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; Ông Đặng Đức Hồi - Phó giám đốc Công ty, Đại hội đã nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận các nội dung:
Last update: 08 - 06 - 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình thay đổi nhân sự (Miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban kiểm soát)
Last update: 02 - 06 - 2020
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố thời gian và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Last update: 25 - 05 - 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo Tình hình Quản trị công ty niêm yết năm 2019 như file đính kèm.
Last update: 25 - 05 - 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố thông tin trên TTCK Báo Cáo Danh sách cổ đông NN cổ đông lớn như file đính kèm.
Services
Web links
Weather
City:


Statistic
Online: 105
Visitors: 5050953
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved