tin tức cổ đông
Ngày cập nhật: 16 - 04 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý cổ đông của Công ty về các Nghị Quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể gồm có :
Ngày cập nhật: 02 - 04 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2020
Ngày cập nhật: 26 - 03 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
Ngày cập nhật: 26 - 03 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng thông báo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Ngày cập nhật: 09 - 03 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng kính mời Quý cổ đông / người được ủy quyền có trong danh sách cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng ngày 22/02/2021 để tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 cụ thể như file đính kèm
Ngày cập nhật: 03 - 02 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể :
Ngày cập nhật: 28 - 01 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng thông báo Quyết định tổ chức Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Ngày cập nhật: 26 - 01 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 36
Tổng truy cập: 4411100
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved